הצגת סיכום הזמנה
₪3,150.00
מוצר סכום משנה
× משחקים מנטליים - אוגוסט 22
  × 1
1,800.00
× אסטרטגיה מנצחת
  × 1
450.00
× קריאת שחקנים
  × 1
900.00
סכום משנה 3,150.00
סך הכל 3,150.00 (כולל 457.69 מע"מ)

מידע ללקוחות

פרטי חיוב

פרטי ההזמנה

מוצר סכום ביניים
× משחקים מנטליים - אוגוסט 22
  × 1
1,800.00
× אסטרטגיה מנצחת
  × 1
450.00
× קריאת שחקנים
  × 1
900.00
סכום ביניים 3,150.00
סה"כ 3,150.00 (כולל 457.69 מע"מ)

תשלום

  • תשלום מאובטח בעמוד הבא.

Ⓒ יניב פרץ | 2022