הצגת סיכום הזמנה
₪1,350.00
מוצר סכום משנה
× קריאת שחקנים
  × 1
900.00
× אסטרטגיה מנצחת
  × 1
450.00
סכום משנה 1,350.00
סך הכל 1,350.00 (כולל 196.15 מע"מ)

מידע ללקוחות

פרטי חיוב

פרטי ההזמנה

מוצר סכום ביניים
× קריאת שחקנים
  × 1
900.00
× אסטרטגיה מנצחת
  × 1
450.00
סכום ביניים 1,350.00
סה"כ 1,350.00 (כולל 196.15 מע"מ)

תשלום

  • תשלום מאובטח בעמוד הבא.

Ⓒ יניב פרץ | 2022