הצגת סיכום הזמנה
₪1,800.00
מוצר סכום משנה
× מסלול שחקן  × 1 1,800.00
סכום משנה 1,800.00
סך הכל 1,800.00 (כולל 261.54 מע"מ)

מידע ללקוחות

פרטי חיוב

פרטי ההזמנה

מוצר סכום ביניים
× מסלול שחקן  × 1 1,800.00
סכום ביניים 1,800.00
סה"כ 1,800.00 (כולל 261.54 מע"מ)

תשלום

  • תשלום מאובטח בעמוד הבא.

Ⓒ יניב פרץ | 2022